LESNÍ KLUB LILEŠKA

Lesní klub Lileška je určena pro 16 dětí ve věku 2,5 do 7 let. Setkáváme se úterý až pátek. Naše zázemí tvoří myslivna v Loukách, která je zhruba 500m od zastávky MHD. A jako správný lesní klub jsme co nejvíce venku.

Příměstský tábor s Lileškou

O NÁS

Zakladatelky:

Jsme dvě mámy, které hledaly prostor, kde by naše děti mohly svobodně a bezpečně růst, setkávat se s kamarády a objevovat přírodu. Nakonec jsme se rozhodly udělat odvážný krok do neznáma, vytvořit takový prostor samy a nabídnout ho i ostatním, podobně smýšlejícím rodičům.

Náš přístup ke vzdělávání je svobodný a respektující individuální povahy a potřeby dětí. Jsme inspirovány svobodným vzděláváním (Peter Gray, Svoboda Učení) a líným rodičovstvím (Tom Hodgkinson, Líný Rodič). Nade vše si ceníme volné hry a neomezené interakce mezi dětmi. Dětem nabízíme pomoc, až když ji opravdu potřebují – plašší děti zaujmeme pomocí hry a tvořivých podnětů, pro akční děti fungujeme spíše jako rádci a odborní poradci v situacích, které se jim samotným nedaří zvládnout – při řešení konfliktů nebo když je výzva, kterou si vybraly příliš velká.

Vladislava Dordová – Lála je bývalá učitelka a ředitelka soukromé MŠ, má pedagogické vzdělání pro MŠ, první stupeň ZŠ a speciální pedagogiku, absolvovala kurzy taneční pohybové terapie, dramaterapie, muzikoterapie, výchovy bez poražených a spoustu dalších workshopů a kurzů pro práci s dětmi a osobní rozvoj, je lektorkou tanečně pohybových aktivit, jógy a fitness.

Radka Odstrčilová – Radůza v mládí vedla skupinu Vlčat v Malenovickém skautském oddílu a učila je táboření, zálesáctví a životě v přírodě. Jako au-pair se v Anglii starala o dva malé chlapce. Je organizátorka tanečních workshopů a víkendových kurzů angličtiny. Soukromě vyučuje angličtinu a především je máma tří dětí v domácím vzdělávání.

Obě jsme procestovaly kus světa a v přírodě se cítíme jako doma. Milujeme dlouhé výšlapy do neznáma.

A další průvodci:

Miloslava Kadlecová – Míla je všeobecná zdravotní sestra s praxí v domově s postiženými dětmi, absolvovala kurz pro vědomou péči o děti do tří let v pražském A-centru, má také zkušenosti jako instruktor na dětském táboře.

Alena Velecká vystudovala dramatické umění, absolvovala několik kurzů dramatické výchovy, dílny hlasové a pohybové výchovy aj. V mládí pracovala s dětmi, kdy vedla turistický oddíl, jezdila jako instruktorka na tábory, a při DDM vedla divadelní kroužek, nyní je na rodičovské dovolené.

Na tábor se k nám přidá:

Jiří Sadila přešel od technického vzdělání přímo k dětem. Učil na klasické i Waldorfské ZŠ, vedl předškolu v Lesní škole, působí v Lesní škole. 20 let se zajímá o žonglování, 10 let aktivně o cirkusovou pedagogiku – vede dílny pro děti, rodiče s dětmi, veřejnost, pedagogická kolegia. Je nadšen „sociálním rozměrem“ cirkusových aktivit. Více o Jirkovi a jeho práci na: WEB: http://jirisadila.com/    FB: https://www.facebook.com/jiri.sadila.cirkus.xobe

PRO KOHO JE LILEŠKA URČENA

2.5 - 7 let

max 16 dětí

Do LK Lileška přijímáme děti od 2,5 do 7 let, dolní hranice přijetí je závislá na citové vyspělosti a samostatnosti dítěte. Kapacita LKL je 16 dětí.

Otevírací doba

úterý - pátek

7:30 -15:30 hod

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK - ŠKOLNÉ

4 400 Kč

3 600 Kč 

2 800 Kč

2 000 Kč

70% z ceny (od 8:15 do 11:15 hod)

V případě nepravidelné docházku může rodič platit pouze za den = 550 Kč

10 % z celkové částky pro všechny sourozence

Příspěvek (školné) pokrývá odměny průvodců a provozní náklady.
Školné se platí měsíčně, vždy předem na následující měsíc ( do 20.dne měsíce předchozího) a odvíjí se od domluvené docházky dítěte. 

Na vrácení příspěvku není právní nárok. V ceně není zahrnuta stravné, dopravné a vstupné na akce.

PRŮBĚH DNE

Od 7:30 příchod dětí, volné i řízené aktivity. 

Od 9:00 společné přivítání, odchod do „terénu“ (procházka a hry v přírodě), svačina.

 Od 11:30 oběd, odpočinek dětí, čtení, zpívání, relaxace.

Od 13:30 svačina, volné i řízené aktivity, vyzvedávání dětí do 15:30.

Veškeré činnosti se dějí převážně venku, pouze na odpočinek jsme vždy vevnitř.

Jako matky i jako zkušené průvodkyně dětí jsme nabyly přesvědčení, že dětská kreativita je nekonečná a nádherná a je třeba ji chránit a podporovat. Jsme nadšené, když můžeme pozorovat děti v jejich přirozeném „flow“ a většinu času se snažíme nijak nezasahovat. Všichni naši průvodci ve svém životě nějakým způsobem (meditací, jógou, spontánním tancem, bubnováním) kultivují umění „být v přítomném okamžiku“. Dokáží se pak snadno naladit na dětský svět a vést děti hravě a nenásilně. Děti milují, když na procházce potkáme žabku, chvíli ji pozorujeme, pak si zaskáčeme jako žabky, abychom procvičili nohy a zahřáli se, poté si řekneme něco o životě žab a nakonec přidáme žabí písničku. Jindy zase potkáme tolik šneků, že s nimi předškoláci mohou trénovat matematiku a menší děti jim zatím postaví výběh.

Naprosto zásadní pro nás je, aby děti měly prostor se spolu potkávat při volné hře, vytvářet mezi sebou vztahy a sledovat hierarchii ve věkově různorodé skupině. Máme pak možnost věnovat se konfliktům, které při takových hrách vznikají, učit děti komunikovat a brát ohledy i na city slabších nebo těch, co se ještě neumí tak zdatně vyjadřovat. Naučit se zdravým vztahům s vrstevníky je vlastně to nejdůležitější, co děti před nástupem do školy potřebují.

Speciálně se pak každý den malou chvilku věnujeme našim předškolákům, aby byli i znalostně připraveni na zápis do škol. Děti jsou také každý den v živém spojení s angličtinou ať už formou dětských písniček, které s dětmi zpíváme nebo když slyší Radku s ostatními průvodci nebo rodiči komunikovat anglicky.

 

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

V případě zájmu o přijetí je nutné vyplnit přihlašovací formulář níže.

Při přijímání dětí dáváme přednost dětem, kteří mají v LKL sourozence, poté přihlížíme na věk dítěte, typ docházky.

Do 14 dnů od vyplnění formuláře, vám napíšeme potvrzující mail, že byla žádost zařazena.

ADAPTAČNÍ REŽIM

Pro snadnější adaptaci nabízíme:

Dopoledne s námi, kdy se mohou do LKL přijít podívat zájemci.

Než se dítě adaptuje dovolujeme rodičům, aby navštěvovali LKL spolu s dítětem.

Pořádáme přespávání v LKL pro rodiče s dětmi. 

O prázdninách pořádáme tábor pro rodiče s dětmi.

CO DĚTI POTŘEBUJÍ

KONTAKT

Vladislava Dordová – 736 768 253

Radka Odstrčilová – 739 233 103

email: lileskaklub@seznam.cz

Lesní Klub Lileška Chlumská 5 

Zlín Louky 763 02

Číslo účtu: 1029700232/6100

 

Přihlašovací formulář