LESNÍ KLUB LILEŠKA

Lesní klub Lileška je určena pro 16 dětí ve věku 2,5 do 7 let. Setkáváme se úterý až pátek. Naše zázemí tvoří myslivna v Loukách, která je zhruba 500m od zastávky MHD. A jako správný lesní klub jsme co nejvíce venku.

V případě zájmu vyplňte přihlašovací formulář níže.

PRO KOHO JE LILEŠKA URČENA

2.5 - 7 let

max 16 dětí

Do LK Lileška přijímáme děti od 2,5 do 7 let, dolní hranice přijetí je závislá na citové vyspělosti a samostatnosti dítěte. Kapacita LKL je 16 dětí.

 

OTEVÍRACÍ DOBA

pondělí až pátek

7:30 - 15:30

MĚSÍČNÍ PŘÍSPĚVEK - ŠKOLNÉ

5 200 Kč 

4 400 Kč

3 600 Kč 

2 800 Kč

2 000 Kč

10 % z celkové částky pro všechny sourozence

1 den v týdnu = 2 500 Kč
2 dny v týdnu = 3 300 Kč
3 dny v týdnu = 4200 Kč
4 dny v týdnu = 5 000 Kč
5 den v týdnu = 5 500 Kč
Sourozenci 10% sleva

Příspěvek (školné) pokrývá odměny průvodců a provozní náklady (nájem, energie, výtvarný materiál, pomůcky a další).
Školné se platí měsíčně, vždy předem na následující měsíc ( do 20.dne měsíce předchozího) a odvíjí se od domluvené docházky dítěte. 

Na vrácení příspěvku není právní nárok. V ceně není zahrnuta stravné, dopravné a vstupné na akce.

PRŮBĚH DNE

Od 7:30 příchod dětí, volné i řízené aktivity. 

Od 9:00 společné přivítání, odchod do „terénu“ (procházka a hry v přírodě), svačina.

 Od 11:30 oběd, odpočinek dětí, čtení, zpívání, relaxace.

Od 13:30 svačina, volné i řízené aktivity, vyzvedávání dětí do 15:30.

Veškeré činnosti se dějí převážně venku, pouze na odpočinek jsme vždy vevnitř.

Jako matky i jako zkušené průvodkyně dětí jsme nabyly přesvědčení, že dětská kreativita je nekonečná a nádherná a je třeba ji chránit a podporovat. Jsme nadšené, když můžeme pozorovat děti v jejich přirozeném „flow“ a většinu času se snažíme nijak nezasahovat. Všichni naši průvodci ve svém životě nějakým způsobem (meditací, jógou, spontánním tancem, bubnováním) kultivují umění „být v přítomném okamžiku“. Dokáží se pak snadno naladit na dětský svět a vést děti hravě a nenásilně. Děti milují, když na procházce potkáme žabku, chvíli ji pozorujeme, pak si zaskáčeme jako žabky, abychom procvičili nohy a zahřáli se, poté si řekneme něco o životě žab a nakonec přidáme žabí písničku. Jindy zase potkáme tolik šneků, že s nimi předškoláci mohou trénovat matematiku a menší děti jim zatím postaví výběh.

Naprosto zásadní pro nás je, aby děti měly prostor se spolu potkávat při volné hře, vytvářet mezi sebou vztahy a sledovat hierarchii ve věkově různorodé skupině. Máme pak možnost věnovat se konfliktům, které při takových hrách vznikají, učit děti komunikovat a brát ohledy i na city slabších nebo těch, co se ještě neumí tak zdatně vyjadřovat. Naučit se zdravým vztahům s vrstevníky je vlastně to nejdůležitější, co děti před nástupem do školy potřebují.

Speciálně se pak každý den malou chvilku věnujeme našim předškolákům, aby byli i znalostně připraveni na zápis do škol. Děti jsou také každý den v živém spojení s angličtinou formou dětských písniček, her, či pokynů.

 

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

V případě zájmu o přijetí je nutné vyplnit přihlašovací formulář níže.

Při přijímání dětí dáváme přednost dětem, kteří mají v LKL sourozence, poté přihlížíme na věk dítěte, typ docházky.

Do 14 dnů od vyplnění formuláře, vám napíšeme potvrzující mail, že byla žádost zařazena.

ADAPTAČNÍ REŽIM

Pro snadnější adaptaci nabízíme:

Dopoledne s námi, kdy se mohou do LKL přijít podívat zájemci.

Než se dítě adaptuje dovolujeme rodičům, aby navštěvovali LKL spolu s dítětem.

Ve spolupráci s Ekojoga.cr pořádáme o prázdninách tábor pro rodiče s dětmi.

CO DĚTI POTŘEBUJÍ

KONTAKT

Vladislava Dordová – 736 768 253

Radka Odstrčilová – 739 233 103

email: lileskaklub@seznam.cz

Lesní Klub Lileška Chlumská 5 

Zlín Louky 763 02

Číslo účtu: 1029700232/6100

 

Přihlašovací formulář